Vượt Qua Hình Ảnh Xấu Về Bản Thân

Vượt Qua Hình Ảnh Xấu Về Bản Thân

Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta [Cha, Con và Thánh Linh] hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta. . . SÁNG THẾ KÝ 1:2

II Sa-mu-ên đoạn 9 kể câu chuyện về Mê-phi-bô-sết, cháu của Vua Sau-lơ và là con trai của Giô-na-than. Bị tàn tật khi còn nhỏ, Mê-phi-bô-sết có một hình ảnh xấu về bản thân ông. Thay vì coi mình là người thừa kế hợp pháp di sản của cha và ông nội, thì ông lại coi mình là một kẻ bị khước từ.

Khi Đa-vít sai gọi Mê-phi-bô-sết, ông quỳ xuống trước mặt vua và tỏ ra sợ hãi. Đa-vít bảo ông đừng sợ, rằng Vua muốn bày tỏ lòng nhân từ với Mê-phi-bô-sết vì giao ước của Vua với Giô-na-than. Phản ứng của Mê-phi-bô-sết là một ví dụ cho hình ảnh xấu của bản thân mà tất cả chúng ta cần vượt qua.

Hình ảnh xấu của bản thân khiến chúng ta hành động trong sợ hãi thay vì đức tin. Chúng ta nhìn vào những điều sai trái của mình thay vì những điều đúng của Chúa Giê-su. Ngài đã gánh lấy những sai phạm của chúng ta và ban cho chúng ta sự công chính của Ngài (2 Cô-rinh-tô 5:21). Chúng ta có thể hân hoan bước đi trong lẽ thật đó.

Tôi yêu phần cuối của câu chuyện. Đa-vít chúc phước cho Mê-phi-bô-sết vì cớ Giô-na-than. Vua ban cho ông người hầu và đất đai và chu cấp mọi nhu cầu của ông. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta vì cớ Chúa Giê-su!

Tất cả chúng ta đều có thể liên hệ tình trạng khập khiễng của Mê-phi-bô-sết với những yếu kém của chính mình. Chúng ta cũng có thể thông công và dùng bữa với Vua Giê-su của chúng ta—bất chấp những lỗi lầm và yếu kém.


Chúng ta có một giao ước với Đức Chúa Trời, được đóng ấn và phê chuẩn bằng huyết của Chúa Giê-su Christ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon