“Xác Thịt Là Yếu Đuối” – Nhưng Bạn Không Cần Phải Vậy

Ma-thi-ơ 26:41, “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm linh thì mong muốn nhưng thể xác lại yếu đuối.”

V ào đêm trước khi Chúa Giê-su bị đóng đinh, Ngài đã nhóm các môn đồ lại trong vườn Ghết-sê-ma-nê và chỉ đưa ra một yêu cầu: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm linh thì mong muốn nhưng thể xác lại yếu đuối.”

Tất cả những gì các môn đồ phải làm là tỉnh thức và cầu nguyện, nhưng họ cứ ngủ gục. Còn Chúa Giê-su thì cầu nguyện, và một thiên sứ thêm sức cho Ngài trong tâm linh, ban năng lực cho Ngài chịu đựng thập tự giá. Các môn đồ đã không cầu nguyện- họ ngủ mê – và chứng tỏ xác thịt đúng là yếu đuối.

Đối với tôi, câu chuyện này chứng tỏ tầm quan trọng sống còn của sự cầu nguyện. Là những Cơ Đốc nhân, chúng ta phải nhận ra rằng nếu không có sự cầu nguyện hàng ngày và tương giao với Chúa, chúng ta chẳng có gì cả.

Tất cả chúng ta đều tranh chiến với việc sống theo “xác thịt yếu đuối của chúng ta,” nhưng khi ta để sự cầu nguyện làm ưu tiên, thì Chúa thêm sức cho tâm linh chúng ta, cho phép chúng ta chiến thắng các giới hạn của xác thịt.

Hôm nay, bạn trông cậy vào điều gì để có sức mạnh? Xác thịt của bạn? Hay bạn đang kinh nghiệm quyền năng mà Chúa đầy ơn ban cho chúng ta khi ta đến với Ngài?


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì sức mạnh Ngài ban cho con khi con cầu nguyện. Con biết rằng nếu không có Ngài, con yếu đuối, nên con chọn liên tục đến với Ngài trong sự cầu nguyện, biết rằng sức mạnh của Ngài là dư dật cho con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon