Xử Lý Cơn Giận Của Bạn

Xử Lý Cơn Giận Của Bạn

Chớ vội giận; vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội. —Truyền Đạo 7:9.

Mọi cơn giận, dù nguyên nhân gây ra là gì đềucó tác động giống nhau lên đời sống chúng ta. Nó làm chúng ta buồn bực, khiến chúng ta bị áp lực. Giữ sự giận dữ ở bên trong và vờ như nó không tồn tại còn nguy hiểm hơn đối với sức khỏe của chúng ta. Phần lớn thời gian, chúng ta tự làm tổn thương chính mình, trong khi người làm chúng ta giận còn chẳng mảy may nhớ đến nó.

Tôi đã phải tranh chiến rất nhiều với sự nóng giận kinh khiếp cho đến khi Chúa chỉ cách xử lý và vượt qua nó. Cuối cùng, tôi đã học cách xử lý cơn nóng giận. Đó chính là nơi khởi đầu của tôi.

Khi bạn đối diện giận dữ và quyết định xử lý nó theo cách của Chúa, bạn có thể vượt qua nó. Đức Thánh Linh ban cho chúng ta năng lực để đứng vững và bước đi trong bông trái của Thánh Linh. Chúng ta có năng lực để tha thứ cho những người làm điều phi nghĩa trong đời sống chúng ta và yêu thương những người khó ưa.

Vì vậy, chúng ta phải có trách nhiệm với sự giận dữ của chúng ta và học cách xử lý nó. Thay vì giữ kín sự giận dữ, hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài giúp bạn giải phóng nó. Hãy xử lý nó cho trọn, điều đó sẽ làm dịu áp lực của bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Lạy Chúa, con không muốn giữ bất cứ sự giận giữ nào trong lòng bởi vì điều đó thật ngu ngốc và không làm vui lòng Ngài. Con cầu xin sự giúp đỡ từ nơi Ngài để thắng hơn, vượt qua sự giận dữ trong đời sống con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon