Xử Lý Sự Kinh Hãi

Xử Lý Sự Kinh Hãi

Thi Thiên 27:1, “CHÚA là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi, tôi sẽ sợ ai? CHÚA là thành lũy của mạng sống tôi, tôi sẽ khiếp đảm ai?”

Cạn không thể đạt được định mệnh Chúa ban nếu bạn cho phép sự kinh hãi chiến thắng các ý tưởng của bạn. Sự kinh hãi là bà con với sợ hãi, cho phép nó ở trong tâm trí của bạn là bạn để nó gài bạn rơi vào khổ sở và cướp sự vui mừng của bạn.

Tôi đã trải qua cảm giác kinh hãi khi chúng tôi lên kế hoạch cho chuyến đi để tổ chức một hội nghị tại Ấn Độ. Tôi đã rất phấn khởi về cơ hội tuyệt vời tại đó, nhưng tôi chỉ có thể tập trung vào chuyến bay dài và điều kiện tồi tàn tại đất nước đó. Nhưng Chúa phán với lòng tôi và cho tôi thấy tôi cần chiến thắng sự kinh hãi bằng cách tập trung vào và ở trong Lời Ngài. Nếu tôi cho phép mình ở trong các mặt tiêu cực của chuyến đi, nó sẽ cướp đi sự vui mừng và sự phấn khởi mà Chúa muốn tôi kinh nghiệm.

Sự kinh hãi là một cái bẫy, và bạn phải quyết tâm không rơi vào đó. Khi chuyện này chuyện kia xảy ra để đem sự kinh hãi hoặc sợ hãi vào lòng bạn, ví dụ không biết chắc về tương lai hay đối diện những hoàn cảnh hoặc thách thức mới, bạn hãy mở Thi Thiên 27:1, cầu nguyện và công bố lớn tiếng, “CHÚA là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi, tôi sẽ sợ ai?”


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, hôm nay con công bố Ngài là ánh sáng và sự cứu rỗi của con. Nhờ Ngài, con không cần kinh hãi bất cứ thứ gì trong đời sống con. Trong Ngài con có chiến thắng.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon