Yên Lặng Trước Chúa

Yên Lặng Trước Chúa

Thi Thiên 46:10, “Hãy yên lặng và biết rằng chính Ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tán dương giữa các nước và được tôn cao trên đất.”

Một trong những điều quan trọng nhất ta có thể học trong thế giới của chúng ta ngày nay là học yên lặng.

Tôi tin một trong những lí do chính rất nhiều người trong chúng ta kiệt sức và căng thẳng là vì chúng ta không biết yên lặng. Bằng cách dành thời gian để biết Chúa chúng ta học nghe tiếng phán êm dịu, nhỏ nhẹ của Ngài để Ngài hướng dẫn đường lối chúng ta.

Chúng ta cần học yên lặng bên trong và ở trong trạng thái bình an đó để chúng ta luôn sẵn sàng để nghe tiếng Chúa. Ngày nay, rất nhiều người xô bồ. Vì tâm trí họ không biết yên lặng, họ không biết để yên lặng trong lòng.

Nếu chúng ta chậm lại, và yên lặng tâm trí đủ để nghe những sự thôi thúc của Thánh Linh, chúng ta có thể sống tại nơi bình an, sẵn sàng đáp ứng vâng lời. Thật dễ để thấy việc kiểm soát đời sống bình an, hạnh phúc, tự do khỏi sự kiệt quệ và kiệt sức là không quá phức tạp chừng nào chúng ta cứ yên lặng trước Chúa.

Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con nhận biết rằng chỉ mình Ngài là Chúa. Con biết yên lặng trước mặt Ngài là quan trọng, Chúa ơi xin chỉ cho con cách để giữ vững chí và bình an ở bên trong, luôn sẵn sàng để nghe tiếng của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon