Kuning’inia kwa Uthabiti

Kuning’inia kwa Uthabiti

Yehova aliye Bwana ni nguvu zangu, yeye huifanya miguu yangu kuwa kama ya kulungu, naye ataniendesha katika mahali pangu palipoinuka! —HABAKUKI 3:19

Nabii Habakuki wa Agano la Kale alinena kuhusu nyakati ngumu akiziita “mahali palipoinuka,” na kusema kwamba Mungu alikuwa ameifanya miguu yake kuwa kama ya kulungu ili nipunguze mahali hapo palipoinuka.

“Kulungu ni aina fulani ya swara ambaye hupanda milima kwa wepesi. Anaweza kupanda mlima ulioteleza, akiruka kutoka kwa mwamba hadi mwingine kwa urahisi mno. Haya ndiyo mapenzi ya Mungu juu yetu, kwamba matatizo yanapotujia, hatutaogopa wala kutishika.

Kwa kweli ili kuwa wenye ushindi, tunaweza kukua hadi katika mahali ambapo hatutaogopa mahali pagumu lakini patutie changamoto. Katika Habakuki 3:19, hapa “mahali palipoinuka” panaitwa “dhiki, mateso, au uwajibikaji.” Hii ni kwa sababuni katika nyakati hizi ambazo huwa tunakua. Ukitazama nyuma katika maisha yako, utaona kwamba wingi wa ukuaji wako wa kiroho haukufanyika katika nyakati nzuri za maisha; unakua katika nyakati ngumu. Halafu wakati wa nyakati nzuri zinazokuja, unaweza kufurahia ulichopata katika nyakati ngumu. Maisha yamejaa mchanganyiko wa kudhiliwa na mafanikio (Wafilipi 4:12), na yote ni yenye thamani na ya maana.


Kila mara Mungu hufanya kazi yake ya ndani kabisa kati hali ngumu kabisa.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon