Térjünk a tárgyra

Térjünk a tárgyra

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben min- denkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. (Fil. 4,6.)

emlékszem a hívő életem egy olyan időszakára, mikor az Úr kihívás elé állított: kérjem tőle amit akarok, és amire szükségem van, de a lehető legkevesebb szóval imádkozzam. Rossz szokásom volt, hogy túl sokat beszéltem, mikor imádkoztam. Csak mondtam és mond- tam, mert az a téves elképzelés élt bennem, hogy a rövid imák nem lehetnek jó imák. természetesen a hosszú imák is jók, ha őszinték és szükségesek.

Mikor Isten ezt kérte tőlem, hogy a lehető legkevesebb szóval tár- jam elé kéréseimet, egyszerűen annyit kért, hogy legyek tömör és lényegretörő, aztán várjak egy kicsit a válaszára, mielőtt rátérnék a következő imatémámra. Mikor ezt megtettem, alig hittem el, mi- csoda erővel telt meg az imaéletem. A mai napig, mikor így imád- kozom, jobban érzem a szent szellem erejét és jelenlétét, mintha csak mondanám és mondanám a mondókámat. Megtanultam, hogy olyan dolgok is lehetnek a legerőteljesebb, leghatékonyabb imák, mint, “Köszönöm, Uram.”, “Ó Istenem, szükségem van a bölcses- ségedre”, “Adj erőt, hogy tovább tudjak menni Uram.” vagy “sze- retlek Jézus.” És talán a legerőteljesebb mind közül: “segítség!!!!!!!!” Érted? néhány szó is össze tud kapcsolni minket a Mennyel, ahogy segítségül hívjuk az Urat. nem az imáink hosszúságától függ a ha- tékonyságuk, hanem az őszinteségtől és hittől, ami mögöttük van.


Isten szava ma hozzád: A minőség mindig többet jelent a mennyiségnél, még imában is.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon