Bariu i Mirë

Bariu i Mirë

Unë jam bariu i mirë, dhe i njoh të miat dhe njihem nga të miat. (GJONI 10:14)

Të dëgjojmë Perëndinë teksa na flet është e drejta dhe privilegji ynë si besimtarë. Perëndia na jep aftësi dalluese që ta dallojmë zërin e Tij mes zërave mashtrues. Ai e paralelizon këtë aftësi dalluese me instinktin natyror të deleve që e njohin zërin e bariut, ashtu siç lexojmë në vargun për sot.

Nëse i përkasim vërtet Perëndisë, do të mund ta dallojmë zërin e Tij nga zërat që na largojnë nga shtegu. Duhet të mësojmë të ekzaminojmë natyrën e gjërave, dhe të njohim karakterin e Perëndisë.

Unë pikëllohem kur i dëgjoj njerëzit të thonë, “Perëndia më tha të bëj këtë,” por është e dukshme që një bari i mirë nuk do t’u thoshte kurrë të bënin atë që janë duke bërë. Dikur njihja një grua që një udhëheqës shpirtëror i kishte thënë se Perëndia kishte paracaktuar të martoheshin bashkë. Problemi qëndronte se ai tashmë ishte i martuar. Më e trishta qe se ajo i besoi atij dhe e inkurajoi të divorcohej me gruan, që të mund të ishin bashkë. Kjo ishte e pa perëndishme, e marrë, dhe nuk mund të ishte kurrsesi vullneti i Perëndisë sepse bie në kundërshtim me Fjalën e Tij.

Shpesh herë njerëzit duan të dinë, “Si të sigurohem se po dëgjoj prej Perëndisë?” Ne do ta dallojmë ndryshimin mes zërit të Tij dhe zërave mashtrues nëse vërtet e njohim karakterin, natyrën, dhe historinë se si Ai na ka drejtuar më parë. Jezusi për delet e Tij tha, “Ashtu siç më njeh Ati mua dhe unë e njoh Atin dhe jetën time e jap për delet” (Gjoni 10:15).


FJALA E PERËNDISË PËR SOT: Mos i lejo kurrë emocionet të të kontrollojnë, sidomos nëse ajo që po të drejtojnë të bësh është kundër Fjalës apo karakterit të Perëndisë.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon