Zoti Është Shkëmbi Ynë

Zoti Është Shkëmbi Ynë

Ai është Shkëmbi, vepra e tij është e përsosur, sepse në të gjitha rrugët e tij ka drejtësi. Është një Perëndi që nuk e njeh padrejtësinë; ai është i drejtë dhe i mirë. LIGJI I PËRTËRIRË 32:4

Perëndia gjithmonë na do pa kushte. Ai nuk na do nëse jemi të mirë dhe pastaj ndalon të na dojë nëse jemi të këqij. Ai na do gjithmonë. Ai është gjithmonë i sjellshëm, gjithmonë i ngadalshëm në zemërim, gjithmonë plot hir dhe mëshirë, gjithmonë i gatshëm për të falur.
Zoti është një Shkëmb, i pandryshueshëm dhe pa devijime. Ai është i madh dhe i pagabueshëm, besnik dhe i drejtë, i përsosur dhe i drejtë në të gjitha veprimet e Tij. Ai kurrë nuk do të na lërë dhe nuk do të na braktisë.

Çfarë do të ndodhte në jetën tonë dhe në jetët e atyre rreth nesh nëse ne do të ishim më të ngjashëm me Perëndinë. Çfarë do të ndodhte nëse do të ishim gjithmonë të dashur, gjithmonë të ngadaltë në zemërim, gjithmonë të mbushur me hir dhe mëshirë, gjithmonë gati të falim? Çfarë do të ndodhte nëse ne, ashtu si Perëndia ynë do të ishim gjithmonë pozitiv, paqësor dhe bujar? Ai është Shkëmbi ynë, por Ai është gjithashtu Shembulli ynë. Ne duhet të përpiqemi të jemi në mënyrën si Ai është.

Ne të gjithë mund të rritemi frymërisht dhe të ndryshohemi në imazhin e Krishtit. Perëndia nuk pret që ne të bëhemi të përsosur brenda natës, por Ai dëshiron të na ndihmojë të bëhemi gjithmonë e më shumë të ngjashëm me Të ditë pas dite.


Zoti na ndihmon çdo ditë që të bëhemi gjithnjë e më shumë si Ai. Mos u dekurajoni nga sa larg duhet të shkoni – gëzohuni që po rriteni!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon