Besoni Se Perëndia Ju Dëgjon

Besoni Se Perëndia Ju Dëgjon

Kjo është siguria që kemi përpara tij: nëse kërkojmë diçka sipas vullnetit të tij, ai na e plotëson: Dhe nëse dimë se ai na i plotëson të gjitha ato që i kërkojmë, ne dimë se i kemi ato që i kërkuam atij. 1 GJONI 5:14-15

Tek Gjoni 11:41–42, pak përpara se Jezusi të thërriste Llazarin nga varri, Ai u lut: “O Atë, të falënderoj që më ke dëgjuar”. Çfarë lutjeje e sigurt!

Satani nuk dëshiron që ju të keni atë lloj besimi. Por ju inkurajoj të jeni të sigurt kur luteni. Merrni një vendim se jeni besimtar, jo lypës. Shkoni tek froni në emrin e Jezusit, emri i tij do të tërheqë vëmendjen!

Si qenie njerëzore, shpesh na pëlqen të njohim dikë të rëndësishëm dhe të jemi në gjendje t’i përmendim emrin e tij, duke shpresuar se do të na japë favor dhe do të hapë dyert. Nëse kjo funksionon për ne si qenie njerëzore, vetëm mendoni se sa mirë duhet të funksionojë në mbretërinë qiellore, veçanërisht kur përdorim emrin që është mbi të gjithë emrat e tjerë – emri i bekuar i Jezusit!


Kur ne lutemi në emrin e Jezusit, ne po i ofrojmë Perëndisë gjithçka që Jezusi është. Kjo mund të na japë ne siguri të madhe që Perëndia dëgjon dhe i përgjigjet lutjeve tona.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon