Perëndia Zgjedh të Pamundurën

Perëndia Zgjedh të Pamundurën

por Perëndia ka zgjedhur gjërat e marra të botës për të turpëruar të urtët; dhe Perëndia ka zgjedhur gjërat e dobëta të botës për të turpëruar të fortët; 1 KORINTASVE 1:27

Kur ndiheni të dekurajuar, mbani mend që Perëndia ju zgjodhi për qëllimin e Tij, pavarësisht se ndiheni se jeni kandidati më i pamundur. Duke vepruar kështu, ai ju ka vendosur përpara një dere të gjerë për t’ju treguar hirin e tij të pakufishëm, mëshirën dhe fuqinë për të ndryshuar jetën tuaj.

Kur Perëndia përdor secilin prej nesh, edhe pse ne mund të ndihemi të papërshtatshëm dhe të padenjë, ne e kuptojmë se burimi ynë nuk është në veten tonë por vetëm Zoti: “sepse marrëzia e Perëndisë është më e ditur se njerëzit dhe dobësia e Perëndisë më e fortë se njerëzit.” ( 1 Korintasve 1:25)

Secili prej nesh kemi një fat, dhe nuk ka absolutisht asnjë justifikim për mos përmbushjen e tij. Ne nuk mund të përdorim dobësinë tonë si një justifikim, sepse Perëndia thotë që forca e Tij përsoset në dobësitë tona. ( 2 Korintasve 12:9). Ne nuk mund të përdorim të shkuarën si një justifikim sepse Perëndia na thotë përmes apostullit Pal që nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re; gjërat e vjetra kanë shkuar, ja të gjitha gjërat u bënë të reja ( 2 Korintasve 5:17).

Kaloi më shumë kohë me veten dhe bëni një inventar se si ndiheni për veten tuaj. Cili është imazhi që keni për veten? A e shihni veten të ri-krijuar në imazhin e Perëndisë, të ringjallur në një jetë plotësisht të re që po pret që ti ta kërkosh?


Secili prej nesh mund të ketë sukses duke qenë gjithçka që Perëndia synon që ne të jemi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon