Dhuntia e Profecisë

Dhuntia e Profecisë

… një tjetri profeci ( dhuntinë e interpretimit të vullnetit dhe qëllimit hyjnor) (1 KORINTASVE 12:10)

Dhurata e vërtetë e profecisë është në veprim kur dikush dëgjon dhe flet një mesazh të qartë nga Perëndia për dikë tjetër, një grup ose një situatë. Ndonjëherë një profeci është shumë e përgjithshme dhe ndonjëherë është mjaft specifike. Mund të vijë nëpërmjet një mesazhi ose predikimi të përgatitur, ose mund të vijë nga zbulesa hyjnore.

Ndonëse dhurata e profecisë është jashtëzakonisht e rëndësishme, për fat të keq ajo është abuzuar dhe ka shkaktuar shumë konfuzion. Sigurisht që sot ka profetë të vërtetë, por ka edhe profetë të rremë. Pastaj ka nga ata që nuk synojnë të dëmtojnë kur përpiqen të thonë një fjalë nga Perëndia, por ata e bëjnë këtë nga mendjet, vullnetet ose emocionet e tyre në vend të Frymës së Perëndisë.

Synimet dhe qëllimet e profecisë së vërtetë janë “ndërtimi i progresit frymëror dhe inkurajimi dhe ngushëllimi” i njerëzve ( 1 Korintasve 14:3). Të gjitha dhuntitë e Frymës së Shenjtë janë për të mirën dhe ndërtimin e të gjithëve. Veç kësaj, një fjalë e vërtetë do të shoqërohet me paqe dhe do të “vendoset” në zemrën dhe frymën tuaj si nga Perëndia; do të konfirmojë gjithashtu diçka që është tashmë në zemrën tuaj, qoftë edhe në mënyrë të paqartë. Këto kritere mund të ndihmojnë në përcaktimin nëse një profeci është e vërtetë apo jo. Sigurisht, prova e vërtetë e profecisë është nëse ajo realizohet apo jo. Mbani mend këtë: profecia e vërtetë bëhet realitet. Ata me dhuntinë e profecisë nuk janë të vetmit që dëgjojnë nga Perëndia. Ju keni aftësinë dhe të drejtën ta dëgjoni vetë zërin e Tij, prandaj provoni gjithmonë frymën pas profecive që merrni dhe testojini ato për t’u siguruar që ato japin dëshmi në zemrën tuaj (shih 1 Gjonit 4:1).


FJALA E PERËNDISË PËR SOT: Kur njerëzit ju japin këshilla dhe u thonë se ato janë nga Perëndia, sigurohuni që janë në përputhje me Fjalën e Perëndisë dhe se konfirmohet në zemrën tuaj.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon