Fryma E Shenjtë Është Fisnik

Fryma E Shenjtë Është Fisnik

që bekimi i Abrahamit t’u vijë kombeve nëpërmjet Jezu Krishtit, që ne të marrim premtimin e Frymës përmes besimit. (GALATASVE 3:14)

Në këtë libër, kam shkruar shumë për Frymën e Shenjtë dhe të qenit të mbushur me Frymën dhe dëshiroj të sigurohem që ta njihni Frymën e Shenjtë më shumë ndërsa udhëtoni nëpër këto faqe.

Fryma e Shenjtë është një zotëri fisnik. Ai nuk do ta imponojë veten të hyjë në jetën tuaj në plotësinë e Tij i paftuar. Ai do të mbushë ty, por vetëm nëse ti ia kërkon këtë. Tek Luka 11:13, Jezusi premton që Perëndia do t’ua japë Frymën e Shenjtë atyre që e kërkojnë atë. Dhe Jakobi 4:2 na thotë që arsyeja pse nuk i kemi disa gjëra është sepse nuk i kemi kërkuar ato.

Unë ju inkurajoj të shkoni me guxim përpara Perëndisë dhe çdo ditë kërkojini Atij t’ju mbushë me Frymën e Shenjtë. Kërko duke pritur të marrësh. Mos ji me dy mendje ose mos lejo dyshimin të mbushë zemrën tënde, por kërko në besim. Beso se do të marrësh, dhe falëndero Perëndinë që Ai jeton në ty. Perëndia nuk është njeri, që të gënjejë (shikoni Numrat 23:19). Ai është besnik për të përmbushur Fjalën e Tij kurdo që dikush hedh hapa besimi. Prandaj kërko dhe merr që gëzimi yt të jetë i plotë ( shih Gjoni 16:24).

Vargu i sotëm thotë që ne marrim premtimin e Frymës përmes besimit. Dhuratat nuk i jepen forcërisht askujt. Ato jepen nga dhënësi dhe merren nga ata të cilëve i janë ofruar. Perëndia bën ofertën e Frymës së Tij, dhe çfarë të gjithë ju duhet të bëni është të relaksoheni dhe ta pranoni me besim.


FJALA E PERËNDISË PËR SOT: Asnjëherë mos ki turp të kërkosh dhe të vazhdosh t’i kërkosh Perëndisë të plotësojë të gjitha nevojat e tua.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon