Ne Kemi Nevojë Për Frymën E Shenjtë

Ne Kemi Nevojë Për Frymën E Shenjtë

Hiri (favori dhe bekimet frymërore) i Zotit Jezu Krisht, dashuria e Perëndisë dhe bashkësia e Frymës së Shenjtë qofshin me ju të gjithë. Amen. (2 KORINTASVE 13:13)

Para vdekjes së Jezusit në kryq, Ai u foli dishepujve të Tij dhe u përpoq t’i përgatiste ata për jetën pa Të. Ai u tha atyre se kur Ai të largohej, Ati do të dërgonte një Ngushëllues tjetër, Frymën e Shenjtë që do të jetonte në ta – duke i këshilluar, ndihmuar, forcuar, ndërmjetësuar, duke qenë avokat, bindës për mëkatin dhe bindje për drejtësinë. Fryma e Shenjtë do të vinte në miqësi të ngushtë me ta, do t’i drejtonte ata në të gjithë të vërtetën dhe do t’u transmetonte atyre gjithçka që ishte e tyre si bashkëtrashëgimtarë me Jezus Krishtin (shih Gjoni 16:7–15; Romakëve 8:17).

Siç mund ta shihni, synimi i Perëndisë në dërgimin e Frymës së Shenjtë për ne ishte që ne të zhvillojmë marrëdhënie personale me Të dhe të jemi në gjendje të marrim gjithçka që Ai na ofron. Nëse ne do ta lejojmë Atë që të na ngushëllojë, këshillojë, mësojë dhe të bëjë gjëra të tjera që Perëndia ka premtuar se do t’i bëjë, ne duhet të dëgjojmë zërin e Tij sepse pjesë e mënyrës se si Ai na shërben neve, na drejton dhe na ndihmon është duke na folur.

Ne kemi nevojë për Frymën e Shenjtë në jetët tona, dhe Perëndia na e ka dhënë Atë. Miqësia jonë me Të mund të jetë aq e ngushtë dhe e thellë sa ne dëshirojmë të jetë. Gjithçka që duhet të bëjmë është të marrim kohë për të qenë me Të, t’i kërkojmë të na flasë dhe të hapim zemrat ndaj fjalës së Tij.


FJALA E PERËNDISË PËR SOT: Marrëdhënia jote me Perëndinë mund të jetë aq e thellë dhe e ngushtë sa ti dëshiron.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon