Mbani Një Ndërgjegje Të Butë

Mbani Një Ndërgjegje Të Butë

Dhe Fryma e thotë shkoqur se në kohët e mëvonshme disa do të bien nga besimi, duke u vënë veshin frymërave mashtruese dhe mësimeve të demonëve, që flasin gënjeshtra me hipokrizi, të damkosur në ndërgjegjen e tyre (1 TIMOTEUT 4:1‑2)

Vargu i sotëm flet për një person të damkosur në ndërgjegje. Kur një plage i bëhet djegie, ajo lë shenjë dhe nuk ndjen më. Në mënyrë të ngjashme, kur ndërgjegja e njerëzve bëhet e damkosur, ata bëhen të ashpër dhe të mpirë, të paaftë të ndiejnë atë që duhet të ndiejnë. Vitet e mosbindjes dhe dhimbjes personale mund të na bëjnë të ashpër në vend që të jemi të butë, por përmes hirit të Perëndisë ne mund të ndryshojmë. Ne duam të qëndrojmë të butë ndaj Perëndisë, në mënyrë që të mund të kuptojmë menjëherë kur po lëndojmë të tjerët ose nëse nuk po i bindemi fare Atij.

Kërkojini Perëndisë një zemër të butë dhe ndërgjegje që të jeni të ndjeshëm ndaj Tij dhe veprimeve të Tij me ju. Nëse njihni njerëz që kanë zemër të ngurtë nga vitet e dhimbjes personale dhe/ose mosbindjes ndaj Perëndisë, lutuni gjithashtu për ta. Është një gjë e bukur të jesh në gjendje të dallosh menjëherë kur sjellja jonë nuk i pëlqen Perëndisë. Falënderoni Perëndinë sa herë që e ndjeni se Ai po punon me ju dhe vazhdoni të punoni me Frymën e Shenjtë për ta mbajtur të butë ndërgjegjen ndaj Tij. Ne mund të kërkojmë faljen e Tij dhe menjëherë të ndryshojmë sjelljen tonë: “Atë, unë lutem për veten time dhe të dashurit e mi që i kanë tharë, forcuar, djegur, ndërgjegjet e tyre. Unë kërkoj që Ti të punosh për ta thyer atë ngurtësim. Të lutem zbuti zemrat tona drejt Teje. Na jep zemra të buta që i përgjigjen udhëheqjes tënde, kështu që ne menjëherë të mund të kuptojmë se çfarë po na thua dhe çfarë dëshiron që ne të bëjmë. Në emër të Jezusit, amen.”

FJALA E PERËNDISË PËR SOT: Jini të fortë në vendosmërinë tuaj, por të butë në zemrën tuaj.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon