Menaxhimi i Krizave

Menaxhimi i Krizave

Edhe në qoftë se mëkatari bën njëqind herë të keqen dhe i zgjat ditët e tij megjithatë, unë e di që do të kenë të mirën ata që kanë frikë nga Perëndia, që kanë frikë para tij. (PREDIKUESI 8:12)

Zoti më ka dhënë disa mësime të vlefshme në lidhje me menaxhimin e krizave. Je‑ zusi tha: “Ejani tek unë” (Mateu 11:28); Ai nuk tha vrapo në telefon dhe telefono tre miq kur përballeni me një urgjencë. Unë nuk jam kundër kërkimit të ndihmës nga njerëzit që të luten për ne, por nëse vrapojmë te njerëzit, nuk do të gjejmë kurën; do të gjejmë vetëm një fashë.

Ne përballemi me shumë sfida dhe kriza në jetë. Ndonjëherë krizat janë të mëdha; ndonjëherë ato janë të vogla. Për të shmangur jetesën në një gjendje emerg‑ jence të vazhdueshme, Zoti më bëri ta kërkoja Atë vazhdimisht, ose me zell. Unë dikur kaloja kohë me Perëndinë herë pas here ose kur jeta ime ishte në telashe të mëdha. Përfundimisht, mësova se nëse do të doja ndonjëherë të dilja nga kriza, më duhej të kërkoja Perëndinë sikur të kisha dëshpërimisht nevojë për Të gjatë gjithë kohës ‑ gjatë kohëve të vështira dhe gjatë stinëve të bekimeve të mëdha.

Ne shpesh i japim Perëndisë shumë pak përparësi kur gjërat shkojnë mirë për ne. Por unë kam vënë re se nëse e vetmja kohë që ne e kërkojmë Perëndinë është kur jemi të dëshpëruar, Ai shpesh na mban në rrethana dëshpëruese në mënyrë që të na mbajë në shoqëri me Të. Perëndia gjithmonë do të na shpëtojë dhe do të na ndihmojë kur të vijmë tek Ai. Por nëse duam të qëndrojmë në një vend paqeje dhe fitoreje të vazhdueshme, duhet ta kërkojmë me zell në çdo kohë, siç na nxit të bëjmë vargu për sot.

FJALA E PERËNDISË PËR SOT: Praktiko menaxhimin e mirë të krizave duke qëndruar në miqësi me Perëndinë gjatë të gjithë kohës.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon