Mendimet E Perëndisë Nuk Janë Mendimet E Njeriut

Mendimet E Perëndisë Nuk Janë Mendimet E Njeriut

«Duke qenë se mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja dhe as rrugët tuaja nuk janë rrugët e mia», thotë Zoti. (ISAIA 55:8)

Një herë djali ynë David, i cili drejton departamentin tonë të misioneve botërore, erdhi tek unë duke kërkuar këshilla se kë të punësonte për të plotësuar një vend pune. Ai ndjeu se Perëndia donte që ai t’ia ofronte punën dikujt që nuk do ta kishte zgjedhur natyrshëm. Ai u përpoq të plotësonte pozicionin me disa njerëz në dukje të kualifikuar, vetëm që secili ta refuzonte punën. Ai tha: “Duket se Zoti do personin që unë nuk do ta kisha zgjedhur.”

Perëndia thotë në vargun e sotëm, “Mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja dhe as rrugët tuaja nuk janë rrugët e mia.” (Isaia 55:8). Individi që Perëndia vendosi në zemrën e Davidit ishte i vetmi që interesohej sinqerisht për atë vend pune. Ne e dinim që ky ishte një shembull tjetër i ndihmës së Perëndisë për të dëgjuar prej Tij përmes dyerve të hapura dhe të mbyllura. Perëndia nuk i jep gjithmonë një punë ose detyrë personit më të kualifikuar. Shpesh qëndrimi i zemrës së një personi është më i rëndësishëm sesa përvoja ose kredencialet, veçanërisht në shërbesë.

Unë kam zbuluar që çfarë Perëndia zgjedh të bëjë nuk ka gjithmonë kuptim për ne; jo gjithmonë është në përputhje me arsyetimin tonë. Mendjet tona nuk e kuptojnë gjithmonë drejtimin frymëror që ne kemi nga Perëndia. Mendimet e Tij janë vërtetë më të larta se tonat dhe më të sigurta.

FJALA E PERËNDISË PËR SOT: Lejo frymën tënde të marrë drejtimin dhe mos u udhëhiq nga mendimet e tua.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon