Ne Duhet Të Kërkojmë

Ne Duhet Të Kërkojmë

Por le të kërkojë në besim, pa dyshuar, sepse ai që dyshon i ngjan valës së detit, të cilën e ngre dhe e përplas era. (JAKOBI 1:6)

Nëse lexojmë librin e Dhiatës së Re të Jakobit, do të shohim që Jakobi hapet duke na thënë se si t’i trajtojmë problemet dhe sprovat e jetës. Ekziston një mënyrë e natyrshme për t’u marrë me këto gjëra, por ka edhe një mënyrë shpirtërore për t’i trajtuar ato.

Tek Jakobi 1: 5–6, ai në thelb thotë: “Nëse keni probleme, pyesni Perëndinë se çfarë duhet të bëni”. Ju mund të mos e dëgjoni zërin e Tij dhe të merrni një përgjigje menjëherë, por nëse kërkoni me besim, do të gjeni ndërsa bëni tuajën urtësinë që vepron përmes jush, e cila është hyjnore dhe përtej njohurive tuaja natyrore.

Në Psalmin 23: 2, psalmisti thotë se Zoti e çon popullin e Tij në kullota me bar të njomë dhe pranë ujërave që të shplodhin. Me fjalë të tjera, Zoti do të na çojë gjithmonë në një vend paqeje dhe sigurie nëse e kërkojmë Atë.

Shikoni përsëri vargun e sotëm dhe vini re se ne duhet të kërkojmë me besim. Shumë shpesh ne nuk marrim ndihmë sepse nuk e kërkojmë atë. Fryma e Shenjtë është një zotëri; Ai pret derisa ta ftojmë Atë në situatat tona. Ne nuk mund të supozojmë dhe presupozojmë; duhet të kërkojmë!

FJALA E PERËNDISË PËR SOT: Kur keni nevojë për diçka, kërkojani Perëndisë.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon