Shpata e Frymës

Shpata e Frymës

Merrni edhe përkrenaren e shpëtimit dhe shpatën e Frymës, që është fjala e Perëndisë, EFESIANËVE 6:17

Sulmet e Satanit kundër kishës janë më intensive se kurrë më parë. Pra, shumë njerëz po përjetojnë sulme të jashtëzakonshme kundër mendjeve të tyre dhe po durojnë sulme të mëdha frike.

Një person që mëson të qëndrojë në Fjalën e Perëndisë dhe lejon Fjalën të qëndrojë tek ai do të ketë një shpatë me dy tehe me të cilën do të luftojë. Të qëndrosh do të thotë të mbetesh, të vazhdosh ose të banosh. Nëse e bën Fjalën e Perëndisë një pjesë të vogël të jetës tënde, do të njohësh vetëm një të vërtetë të pjesshme dhe do të përjetosh vetëm liri të kufizuar. Por ata që qëndrojnë në të do ta njohin të vërtetën e plotë dhe do të përjetojnë liri të plotë.

Jeta ime dikur ishte një rrëmujë sepse isha injorante për Fjalën. Për shumë vite isha një e krishterë që e doja Perëndinë dhe isha aktive në punën e kishës, por pata zero fitore sepse nuk e njihja Fjalën.
Fatmirësisht, tani mund të dëshmoj se Fjala e Perëndisë më ka bërë të jem fitimtare dhe të njoh sulmet e Satanit.

Mësoni Fjalën dhe lejoni Frymën e Shenjtë ta përdorë atë duke folur, kënduar ose medituar mbi pjesët e Shkrimit që mendoni se Ai po vendos në zemrën tuaj.


Nëse e mbani shpatën gati, armiku nuk do të jetë aq i shpejtë për t’ju afruar. Fliteni Fjalën!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon