Zoti është fuqia juaj

Zoti është fuqia juaj

…fuqizohuni (merrni forcë nga bashkësia me Të); në Zotin dhe në forcën (atë forcë të cilën e siguron madhështia e Tij e pafundme) e pushtetit të tij. – Efesianëve 6:10

Duhet të kuptojmë që pjesë e planit të Satanit është të na ligështojë. Profeti Daniel 7:25 na jep një përshkrim të gjallë të një vizioni që mori: “dhe ai…do të përndjekë shënjtorët e Shumë të Lartit…”

Por Perëndia do që të inkurajoheni. Romakëve 8:37 u jep të krishterëve këtë lajm të mirë: “Por në të gjitha këto jemi më shumë se fitimtarë me anë të atij që na deshi.” “Më shumë se fitimtarë” do të thotë se edhe përpara se telashet të fillojnë, ne e dimë kush do të fitojë. Mua më pëlqen kjo, po juve?

Mund ta vëmë qëllim në zemër për të mbajtur një marrëdhënie kaq intime me Perëndinë, përmes lutjes dhe Fjalës së Tij. Intimiteti me Perëndinë prodhon të krishterë të fortë që mund t’i rezistojnë djallit!

Jetoni jetën tuaj me besim të plotë në fuqinë e Perëndisë dhe mos kini frikë nga sfidat që mund të prodhojnë luftëtarë të ligështuar dhe shenjtorë që rrëzohen. Qëndroni të fortë në Të dhe në fuqinë e madhështisë së Tij.


Lutje

Perëndi, vetëm Ti je fuqia ime. Nuk do të lejoj Satanin të më ligështojë, por do të qëndroj i fortë përmes marrëdhënies sime të ngushtë me Ty.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon