Jaribu Kuotea Mungu Ndoto Kubwa

Jaribu Kuotea Mungu Ndoto Kubwa

Huyo Yabesi akamlingana Mungu Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli, na kunizidishia hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu! 1Mambo ya Nyakati 4:10

Natumai una ndoto au maono katika moyo wako wa kitu kuliko ulicho nacho sasa. Waefeso 3:20 (Biblia) inatuambia kuwa Mungu anaweza kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo. Iwapo hatuwazi, kutumainia au kuomba chochote, tunajidanganya.

Tunahitaji kushukuru kwa vitu ambavyo Mungu alifanya zamani, lakini bado tuwe na imani ya kuwaza mawazo makubwa, kutumainia vitu vikubwa, na kuomba vitu vingi kwa ajili ya mustakabali wetu. Aghalabu huwa ninasema, “Afadhali nimwombe Mungu vitu vingi na nipate nusu badala ya kumwomba vichache na nipate vyote.”


Sala ya Shukrani

Ninakushukuru leo, Baba, kwamba unataka nikuotee ndoto kubwa. Nisaidie kukataa kuweka mipaka juu ya maisha yangu. Ninaamini una vitu vikubwa kwa ajili yangu, na ninakushukuru kwamba unafanya mambo ya ajabu mno kuliko yote niyaombayo au niyawazayo.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon