Njerëzit i Përkasin Perëndisë

Njerëzit i Përkasin Perëndisë

Mos ki frikë, sepse unë të kam shpenguar, të kam thirrur me emër; ti më përket mua. (ISAIA 43:1)

A zotëroni diçka që është jashtëzakonisht e vlefshme për ju, që e vlerësoni dhe e admironi? Nëse do të shihnit dikë duke e hedhur atë nga pakujdesia ose përndryshe rrezikon ta dëmtojë atë, a nuk do të hidhëroheni?

Perëndia ndjehet njësoj për zotërimet e Tij ashtu siç ndjehemi ne për tonat. Njerëzit i përkasin Perëndisë. Ata janë krijesat e Tij dhe Fryma e Tij trishtohet kur Ai sheh që ata keqtrajtohen.

Jo çdokush ndan të njëjtën thirrje në jetë, por çdo person i rilindur është një trashëgimtar i Perëndisë dhe bashkëtrashëgimtar me Krishtin. Çdo individ ka të drejtën për paqe, drejtësi dhe gëzim; për t’u plotësuar nevojat e tyre, për t’u përdorur nga Perëndia dhe për të parë vajosjen e Tij të rrjedhë përmes tyre.

Gjithsecili ka një mundësi të barabartë për të parë fryt në shërbesën e tij/saj, por gatishmëria e tyre për të dashur të tjerët ka të bëjë shumë mes sa fryt do të shohin. Fryma e Shenjtë më foli vite më parë: “Një nga arsyet kryesore që njerëzit nuk ecin në dashuri është se ajo kërkon përpjekje. Sa herë që ata ecin në dashuri, do t’u kushtojë diçka.”

Dashuria kërkon që ne t’i përmbahemi disa gjërave që do të donim t’i thonim. Dashuria kërkon që ne të mos bëjmë disa gjëra që do të donim të bënim dhe të japim disa gjëra që do të donim t’i mbanim. Dashuria kërkon që ne të jemi të duruar me njerëzit.

Marrëdhëniet nuk janë gjithmonë të lehta, por ato janë gjithmonë të rëndësishme për Zotin, sepse Ai i vlerëson njerëzit. Ne duhet të bëjmë përpjekjet dhe sakrificat e nevojshme për t’i dashur njerëzit ashtu siç dëshiron Perëndia që ne t’i duam ata, në mënyrë që të mos e hidhërojmë Atë.


FJALA E PERËNDISË PËR SOT: Perëndia i sheh njerëzit si thesaret e Tij, ndaj trego kujdes me mënyrën se si i trajton ata.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon