Bárki beléphet

Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által. (Zsid. 10,19– 20.)

Mikor Jézus meghalt, a kárpit, ami elválasztotta a szentélyt a szentek szentjétől, a tetejétől az aljáig kettéhasadt (lásd. Márk 15,37-38.). Így megnyílt az út, hogy bárki beléphessen Isten jelenlétébe. Jézus haláláig egyedűl a főpap léphetett be Isten jelenlétébe és ő is csak egyszer egy évben, az áldozati állatok vérével, hogy így fedezze be saját bűneit és a nép bűneit.

Nagy jelentősége van, hogy a templom kárpitja a tetejétől az aljáig elhasadt. A kárpit, vagy függöny olyan magas és vastag volt, hogy azt ember nem téphette el – természetfeletti módon hasadt szét, Isten ereje által, Ő így mutatta meg, hogy új és élő utat nyitott, hogy népe beléphessen Hozzá, ahogy a mai igeversben olvassuk.

Isten kezdettől fogva közösségre vágyott az emberrel; ez volt a célja a teremtéssel. soha nem akart kizárni senkit a közelségéből, de tudta, hogy a szentsége olyan erőteljes, hogy minden szentségtelen dolog megsemmisül a közelében. ezért először biztosítania kellett a bűnösök teljes tisztulását ahhoz, hogy az ember bebocsátást nyerjen Isten jelenlétébe.

A világban vagyunk, de nem vagyunk a világból valók (lásd. Ján. 17,14-16.). Világiasságunk és földi útjaink elszeparálnak minket Isten jelenlététől, és megakadályozhatják, hogy meghalljuk a Hangját. Folyamatosan magunkra kell vennünk hit által Jézus vérét, hogy tisztán tartson minket, enélkül nem élvezhetünk bensőséges és megfelelő közösséget Istennel.

ISTEN SZAVA MA HOZZÁD:

Isten közösségben akar veled lenni; lépj be ma szabadon a Jelenlétébe.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon