Élet a Királyságban

Élet a Királyságban

Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. —Róm. 14:17

Isten országa sokkal nagyszerűbb és hasznosabb dolgokból áll, mint a világi javak. Isten megáld minket anyagi javakkal, de a királyság ennél sokkal több: igazság, békesség és öröm a Szent Szellemben.

Az igazságosság nem annak az eredménye, amit mi teszünk, hanem amit Jézus tett értünk (1 Kor. 1:30). Ő elveszi a bűneinket, és nekünk adja az Ő igazságát (2 Kor. 5:21). Amikor ezt az igazságot hit által elfogadjuk, és személyesen magunkévá tesszük, akkor szabadok vagyunk, hogy azt az életet éljük és élvezzük, amiért Jézus meghalt, hogy a miénk lehessen.

A béke olyan csodálatos – ez határozottan királyságbeli élet. Ezért törekszünk a békességre, vágyunk rá, és megyünk utána (Zsolt. 34:14; 1 Pét. 3:11). Minél közelebb kerülünk Istenhez, annál jobban megértjük, hogy Jézus a mi békességünk (Ef. 2:14). Isten akarata számodra és számomra az, hogy élvezzük az Ő békességét, amely minden értelmet meghalad (Fil. 4:7).

Az öröm a nyugodt derűtől a szélsőséges vidámságig bármi lehet. Az öröm javítja a megjelenésünket, az egészségünket és az életünk minőségét. Megerősíti a mások iránti tanúságtételünket, és istenfélő életszemléletet ad (Neh. 8:10).

Isten Igéje világosan kifejezi ezt: Keressétek Istent és az Ő országát, ésŐ majd gondoskodik minden másról (Mát. 6:33).


Nincs jobb élet, mint az élet Isten királyságában.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon