Ígéretek, ígéretek

Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenül, sőt megerősödött a hitben dicsőséget adva Istennek. (Róm. 4,20)

Az 1 Mózes 17:16-ban Isten örököst ígért Ábrahámnak. A probléma azonban ott volt, hogy Ábrahám és a felesége is mindketten öregek voltak már – igazán öregek. Ábrahám százéves volt, felesége kilenc- ven, szóval messze maguk mögött hagyták már termékeny éveiket! Ábrahám azonban tudta, hogy Isten szólt, és eltökélte, hogy nem fog annak a lehetetlenségére fókuszálni, hogy sárával gyermekük legyen. Inkább Isten ígéretébe vetette hitét, és ragaszkodott ehhez az ígérethez, dicsőséget adva Istennek, ahogy a mai igeversben ol- vassuk.

Hadd mondjam el újra, természetes szinten Ábrahámnak abszolút nem volt oka reménykedni. Messze reménytelen a helyzete két, kilencven évét betöltött embernek, hogy biológiailag gyer- mekük lehessen. ennek ellenére Ábrahám reménykedett, hit Isten ígéretében.

látta a körülményeit, és tisztában volt esélytelenségével, de akkor sem adta fel, pedig még a Biblia is azt mondja, hogy a teste már “elhalt”, és sára méhe is terméketlen és “elhalt” volt. Bár testi- leg valóban lehetetlen helyzettel nézett szembe, Ábrahám nem adta át magát a hitetlenségnek, nem rendült meg hitében, nem kérdője- lezte meg Isten ígéretét. Inkább “megerősödött hitben dicsőséget adva Istennek”.

Ha Isten ígéreteket mondott neked, és még várod, hogy ezek be- teljesüljenek, légy olyan, mint Ábrahám: emlékezz rá, mit mondott Isten, és adj dicsőséget neki.


Isten szava ma hozzád: Dícsérd Istent, míg várod, hogy ígéretei beteljesedjenek!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon