Legyenek fontosak az emberek!

Tőlem is távol legyen, hogy vétkezzem az Úr ellen, és ne imádkozzam többé értetek. (1 Sám. 12,23)

hatékony ima egyik kulcsa az, hogy másokra koncentrálunk, és nem kizárólag a saját szükségeink körül forgunk. természe- tesen imádkozhatunk magunkért, és kérhetjük Istent, hogy adja meg, amire szükségünk van, de óvakodnunk kell attól, hogy állan- dóan csak önmagunkért imádkozzunk. Az élvhajhász – önző, én- központú imák nem hatékonyak, szóval mindenképpen időt kell szánnunk arra, hogy másokért is imádkozunk. Hozzám mindig eljut legalább négy vagy öt ember híre, akiknek imára van szüksége, és mikor valamelyik imám meghallgatásra talál, rögtön látóterembe kerülnek új emberek, akikért imádkoznom kell. A te életed is ha- sonló lehet. Hallasz valakiről, aki éppen elvesztett egy szeretett sze- mélyt, vagy munkára van szüksége, lakás kell neki, rossz híreket kapott az orvostól, beteg a gyermeke vagy éppen otthagyta a házas- társa.

Az embereknek mindenféle problémája lehet, és szükségük van az imáinkra. Isten azt akarja, hogy őszinte szeretettel és együt- térzéssel imádkozzunk egymásért. Mikor másokért imádkozunk, magokat vetünk el, melyeket majd le fogunk aratni a saját életünk- ben. emlékszem egy hölgyre, aki elmondta, részt vett az egyik kon- ferenciámon, ahol betegekért imádkoztam. Bár ő maga is leukémiában szenvedett, elkezdett mások gyógyulásáért imádkozni, nem is gondolt a saját gyógyulására. A következő héten orvosi idő- pontja volt, megvizsgálták, vért vettek tőle, és azt mondták neki, ért-hetetlen számukra, mi történt, de a betegség elmúlt.


Isten szava ma hozzád: Minél inkább törődsz mások- kal, annál inkább törődik veled Isten.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon