Pál apostol hála-listája

Pál apostol hála-listája

Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért! 2Kor. 9:15

Jézushoz hasonlóan Pál is sok mindenért hálát adott Istennek. Hálát adott Neki, hogy az emberek elfogadták, mint pásztort. Hálát adott Istennek a társaiért. Hálát adott Neki az általa alapított gyülekezetekért. Hálát adott Neki a gyülekezetekben lévő emberekért.

A 2Korinthus 2:14-ben Pál hálás szíve mutatkozik meg, amikor ezt mondja: “De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt.”.

Pál tudta, hogy Isten kegyelméből kapunk minden jót, amit Ő nekünk szán. Követhetjük Pál példáját, és életünket annak szentelhetjük, hogy hálát adjunk Istennek azért, hogy Krisztus győzelmének trófeáivá tett minket.


Hálaadó ima

Köszönöm neked, Atyám, Krisztus győzelmét, amely lehetővé teszi üdvösségemet és életemet Benned. Pálhoz hasonlóan minden nap hálásan akarok élni a Te hatalmadért és csodálatos munkádért az életemben. Segíts, hogy soha ne felejtsem el, hogy kegyelmed kiáradt rám.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon