Szabad Az Út

Szabad az út

„Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében.” (Róm.5,2.)

Szellemi életünkben minden az Istenbe vetett személyes hitünktől függ és a Vele való személyes kapcsolatunktól, melybe nyilvánvalóan az is beletartozik, hogy képesek vagyunk meghallani a Hangját. Élvezhetjük ezt a kapcsolatot, mert Jézus kereszthalála szabaddá tett minket, elhárított minden akadályt előlünk, hogy elérhessük mennyei Atyánkat, a hitünk pedig lehetővé teszi számunkra, hogy bensőséges, erőteljes kapcsolatunk legyen Vele.

Szeretem az efezus 3,12-őt, és nemrég tanulmányoztam is. Azt mondja: „őbenne van bátorságunk (kurázsink és önbizalmunk) és szabad utunk bizodalommal (fesztelen közelíthetünk Istenhez, szabadon és félelem nélkül) a benne való hit által.” Ahogy ezen az igén elmélkedtem, nagyon fellelkesített a felismerés, hogy mint egyszerű emberi lények, szabadon elérhetjük Istent bármikor az imán keresztül; bármikor meghallhatjuk a Hangját, amikor akarjuk, illetve szükségünk van rá. Bátran közelíthetünk Hozzá, fenntartás és félelem nélkül, teljesen szabadon. Milyen fantasztikus! Az Istenbe vetett személyes hit megnyitja az ajtót, hogy Ő korlátlanul segíthessen nekünk, és akadálytalanul kommunikálhassunk Vele.

Gyere azzal a bizalommal Istenhez, hogy Ő szeret téged, vágyik a társaságodra, és nemcsak hallgatni akar téged, hanem arra vágyik, hogy beszélgessen veled.


Isten szava ma hozzád: Számíts rá, hogy Isten szól hozzád és az Ő szelleme vezetni fog.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon