Szellemben, Igével

URam, hadd szálljon hozzád esedezésem, tégy értelmessé igéddel! (Zsolt. 119,169. )

Bármilyen imáról is legyen szó – imádkozhatunk olyan témákban, mint: megszentelődés vagy elköteleződés, könyörgés vagy állhata- tosság, közbenjárás vagy megegyezés, dicsőítés vagy hálaadás – Isten Igéje elengedhetetlen ”tartozék”. Imáink mindig hatékonyak lesznek, mikor emlékeztetjük Istent az Igéjére, és hitben imádko- zunk, hogy Ő képes arra, amiről Igéjében beszél. Abban is hiszek, hogy a leghatásosabb imák “szellemben” születnek.

szükségünk van az Igére és a szellemre is ahhoz, hogy a szellemi életünk kiegyensúlyozott és erős maradjon. Ha az emberek a termé- szetfeletti élményeket keresik, vagy túlzottan a szellemi dolgokra fókuszálnak, megtévedhetnek és elmehetnek túlságosan érzelmi irányba, akár extrém módon is. Ugyanakkor, ha csak az Igére fó- kuszálunk, anélkül, hogy érzékenyek lennénk a szellemre, törvény- kezőek és szárazak lehetünk. Mikor a szellem és az Ige együtt van, stabil, kiegyensúlyozott életet élhetünk – igazságban meggyöke- rezve, örömmel és erővel megkoronázva. szükségünk van Isten Igé- jének szilárd alapjára és a szellem lelkesedésére és tüzére is. Ha az Igével egyetértésben imádkozunk és szellemben is, akkor Isten aka- rata szerint fogunk imádkozni. Így imáink hatékonyak lesznek, és nagyszerű gyümölcsöket teremnek majd az életünkben. Bármit is teszel, bátorítalak, hogy töltsd meg az imáid Igével, és hagyd, hogy a szent szellem vezessen. Hatalmas eredményeket fogsz látni.


Isten szava ma hozzád: Isten igéje a Szellem kardja; fegyvered a sátán ellen. Használd erőteljesen!

 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon