Szükségünk van a Szent Szellemre

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közösségezössége legyen mindnyájatokkal! (2 Kor. 13,13)

Mielőtt Jézus meghalt a kereszten, beszélt a tanítványaihoz, és megpróbálta felkészíteni őket, milyen lesz nélküle az élet. Elmondta nekik, hogy mikor elmegy, az Atya egy másik Vígasztalót küld majd: a szent szellemet, aki bennük fog élni – tanácsol, segít, erősít, közbenjár, pártfogol, megítéli a bűnt, és meggyőz az igazságról. A szent szellem azért jön, hogy szoros közösségben legyen velük, elvezesse őket minden igazságra és továbbítsa nekik mindazt, ami az övék azáltal, hogy örököstársai Jézus Krisztusnak (lásd. Ján. 16,7-15; Róm. 8,17).

Mint látod, Isten szándéka az volt, azért küldte a szent szellemet nekünk, hogy bensőséges kapcsolatot építhessünk Vele, és képesek legyünk megkapni mindent, amit felajánl nekünk. Ha megengedjük, hogy vígasztaljon, tanácsoljon, tanítson minket, és megtegye mindazt, amit Isten ígért Vele kapcsolatban, hallgatnunk kell a Hangjára, hiszen munkájának egy része az, hogy szóljon hozzánk, így szolgáljon, vezessen és segítsen minket.

Szükségünk van a szent szellemre az életünkben, és Isten nekünk adta Őt. Vele való közösségünk annyira lehet szoros és mély, amennyire akarjuk. Annyit kell tennünk, hogy időt töltünk Vele, kérjük meg, hogy szóljon hozzánk, és nyissuk meg a szívünket szavai előtt!

ISTEN SZAVA MA HOZZÁD:

Istennel való kapcsolatod anynyira lehet mély és szoros, amennyire akarod.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon